ماجراهايه زندگی از زبان من و به حکايت تصوير

"توجه داشته باشيد که همش فقط يه جور فرضيه است : پس بهتون بر نخوره "

17.gifچند روز اول يه بچه کوچولو

21.gifتو دل پدر و مادر مثل يه فرشته ميمونه

31.gifهمش خوابه وقتی هم که بيداره اينجوريه

26.gifبعضی اوقات هم خرابکاری .........ديگه

32.gifنميدونم چرا آب دهنشو نميتونه جم کنه ؟

27.gifهميشه ميگن ساکت باشيد الان از خواب میپره(عزيز کرده است ديگه) 

11.gif06.gifبعد از يه مدت هر چی ميبينه مثل خنگها نگاش ميکنه و تعجب ميکنه

01.gif30.gifهميشه از شکلک در آوردن خوشش ميياد

05.gif08.gifيواش يواش اون نی نی به يه بچهء بامزه تبديل ميشه 

13.gif16.gifحالا ديگه وقتشه که همه از دستش بيچاره بشن !!! آخر شر شده  

18.gifبعد از دوران خوب کودکی درس و يه کمی گوشه گيری

19.gif24.gifهميشه تو روياهاش سير ميکنه وهيچ کس هم نميدونه چی توسرشه

03.gif04.gifديگه تو راه مدرسه يه چشمک و خنده و .......

07.gifيه دل نه صد دل عاشق شده

12.gifآخ آخامان اززمانی که بعداز چندوقت يه شکست اساسی توعشق ميخوره

15.gif25.gif20.gifاز زور عصبانييت گوشه گير کم حرف و نااميد از همه چی

34.gifبعدازدوره هايه مختلف درمان روحی(که بسته به موقعيت هر کسی فرق ميکنه) بلاخره خودش رو به يه چيز مشغول ميکنه

33.gifيه مدت زيادی رو واسه خودش همه چی رو تجربه ميکنه که دست آخر يه گزينه انتخاب ميشه (کار.خدمت.درس.اگه بچه مايه دار هم باشه بيخيالی حال ميکنه) البته شخصيت داستان من درس رو انتخاب ميکنه

22.gif خوب ديگه حالا يه شخص تحصيل کرده و موفق شده

28.gifحالا ديگه ایشون کلاس ميذاره و با کسی هم صحبت نميشه

14.gifبلاخره يه روزی گلوش پيش يکی گير ميکنه و ....... لی لی لی لی لی

35.gifشب عروسی هم که همه دارن دست ميزنن و ........بيا بالااااااا حالا

01.gifيا از زندگيش راضيه و اينجوريه 

02.gifيا اينجوريه!!!؟

تو چه جوری هستی ؟؟ خوشحال ميشم بدونم23.gifفعلآ تا بعد

/ 3 نظر / 8 بازدید
matador

سلام.......زيبا بود.....در پناه حق

asal

سلام خيلی با حال شدی! راستی لينکهای کنار صفحه کو؟

s

سلام دوست عزيزم زندگی جوی روانيست ممکنه به صخره هم گير کنی ولی بايد ساخت .بايد خوب بود