زندگی رسم خوشایندیست

زندگی صفحه سخت تلخ و شیرین است

زندگی کام است

زندگی بازی است

زندگی بازی است!؟!

 

در در کودکی بدون اینکه بفهمی وارد بازی میشوی و به آن میپردازی

در جوانی به فکر راههای برد در این بازی هستی

گاهی اوقات در حالت حمله و اکثر مواقع به خاطر اشتباهات در حالت دفاع هستی

در میانسالی با تجربه هستی ولی رمقی برای حمله نیست پس با تجربه و درایت پیروزی هایه به دست آمده

را حفظ کرده و به انتظار استفاده از موقعیتهای طلایی هستی و از عقب نشینی جلوگیری میکنی

و دست آخر در پیری بازی گری هستی که تمام امتییازات را واگذار کرده و همه چیز را باخته است

و به تشویق تماشا چیان دلخوش کرده است

آیا برنده هستی ؟!؟ نظرشما در مورد این بازی چیست ؟

 

نه از برگم نه ازجنگل نه از باران نه از شبنم

 

نه آن تعمیدی رودم نه آن مریم ترین مریم

فقط یه مسعود خسته هستم ؟!؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید